Plantago lanceolata - Plantain

back to Southwest Virginia flora