Pinus strobus    White Pine

 

back to Southwest Virginia flora