Melilotus alba - White Sweetclover

back to Southwest Virginia flora