Magnolia fraseri - Mountain Magnolia

back to Southwest Virginia flora