Kalmia latifolia - Mountain Laurel


back to Southwest Virginia flora