Ambrosia trifida - Giant Ragweed
 

back to Southwest Virginia flora